Kościół św. Archanioł Michał

Lata budowy

1721 - 1775

Styl architektoniczny

Nieznany

Lokalizacja

Św. Mychajło Hruszewski, 1, s. 13. Myhalche, region Iwano-Frankowsk

Ciekawe szczegóły


Lata budowy
1721 - 1750
Założyciel
Nieznany
Architekt
Nieznany
Rzeźbiarz
Nieznany

Mychalcze jako pierwsze w obwodzie horodenkowskim otrzymały prawa miejskie. W 1493 roku utworzono tu pierwszą w regionie parafię rzymskokatolicką i jednocześnie zbudowano kościół.


Jak wynika z aktu erekcyjnego, cerkiew ufundowano na koszt Mużyla z Buczacza, starszego Śniatyńskiego i Kołomijskiego. Założyciel podpisał akt cyrylicą, potwierdzając swoje ukraińskie pochodzenie.


Pierwszym proboszczem kościoła był Piotr ze Skawiny, sekretarz Muzhili. Podczas niszczycielskich najazdów Tatarów w latach 1621 i 1623 miasto zostało zniszczone, parafia nie przetrwała. Dopiero w 1715 roku właściciel Michałcha, arcybiskup lwowski Jan Skarbek, przywrócił parafię. W tym roku rozpoczęto budowę nowego kościoła św. Michała w stylu barokowym z dzwonnicą. Kościół konsekrowano w 1775 r. We wnęce dzwonnicy kościoła umieszczono rzeźbę czeskiego świętego Jana Nepomucena, choć niektórzy uważają, że jest to rzeźba św. Walentego.