Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Lata budowy

1754 - 1763

Styl architektoniczny

Barokowy

Lokalizacja

Św. Taras Szewczenko, 70 lat, Horodenka

Ciekawe szczegóły


Lata budowy
1763 - 1764
Założyciel
Mykoła Potocki
Architekt
Bernarda Meretina
Rzeźbiarz
Johanna-Georga Pinzela

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny został zbudowany w 1763 roku na koszt fundatora hrabiego Mikołaja Wasyla Potockiego dla ukraińskiej wspólnoty greckokatolickiej. Według legendy świątynia została wzniesiona, aby odpokutować za grzech zabicia młodej dziewczyny. 

Twórcami cerkwi greckokatolickiej są architekt Bernard Meretyn i rzeźbiarz Johann Pinzel. Świątynię ukończono po śmierci architekta.

Formy architektoniczne świątyni przypominają formy architektoniczne kościoła w Godowicy. Najwyższy lekki budynek na planie prostokąta zwieńczony jest krzyżem rodowym „Pylyava”. Fasada ozdobiona jest ikonami, dużymi łukowymi oknami, kutym żelaznym balkonem nad wejściem i pionowymi ryzalitami. W pobliżu kościoła znajduje się trójkondygnacyjna dzwonnica o podobnej architekturze. Świątynia wraz z dzwonnicą i otoczeniem znajduje się za wzorzystym kutym płotem. 

Ikonostas kościoła jest dość podobny do ikonostasu w katedrze św. Jerzego we Lwowie. Ze względu na podobieństwo ikonostasów można przypuszczać, że należą one do geniusza rzeźby ukraińskiej – Yohana Pinzela. Wykończenie frontonu fasady głównej kościoła w górnej części nawiązuje do wykończenia frontonu znajdującego się nieopodal kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Na frontonie umieszczono fresk przedstawiający Marię Pannę.

Nad drzwiami wejściowymi do świątyni znajduje się balkon. Architektura świątyni nie odpowiada tradycjom ukraińskich cerkwi, jest jednak piękna, uroczysta i stroma. Budowla na planie prostokąta z zaokrągloną częścią ołtarzową, jednokopułowa. W pobliżu wejścia na dziedziniec świątyni dobudowano łukową dzwonnicę.