Nasi partnerzy

Ukraińska Fundacja Kulturalna i Państwowa Agencja Rozwoju Turystyki Ukrainy wsparły pomysł stworzenia przewodnika po szlakach Pokucia. To dzięki ich wsparciu realizacja tego ambitnego projektu stała się możliwa!


Ukraiński Fundusz Kulturalny — instytucja państwowa powołana w 2017 r. Celem UKF jest wspieranie rozwoju kultury narodowej i sztuki w państwie, zapewnianie sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału intelektualnego i duchowego jednostki i społeczeństwa, wspieranie różnorodności kulturowej oraz integracja kultury ukraińskiej ze światowym światem kulturalnym przestrzeń.

Państwowa Agencja Rozwoju Turystyki (DART) jest centralnym organem władzy wykonawczej, który realizuje politykę państwa w dziedzinie turystyki i kurortów Ukrainy.


Rada Miasta Horodenkiw — wspólnota terytorialna w obwodzie kołomyjskim obwodu iwanofrankowskiego. Siedzibą administracyjną jest miasto Horodenka.