Kanion Dniestru

Kanion Dniestru to jeden z Siedmiu Cudów Ukrainy, największy na Ukrainie i jeden z największych kanionów w Europie. Główną atrakcją regionu Horodenkiwskiego jest Kanion Dniestru.

Jest to wyjątkowy i najbardziej malowniczy zakątek dzikiej przyrody Ukrainy, który pod względem piękna nie ustępuje nawet Karpatom i Górom Krymskim. Powstało przez rzekę Dniestr w wyniku wymycia skał z Wyżyny Podolskiej. Na 250-kilometrowym odcinku pomiędzy ujściami Zolotej Łypy i Zbrucza płynie wyraźnie zarysowaną doliną w kształcie kanionu o głębokości 80-200 m, tworząc malownicze zakola potoku – meandry. Kanion ma złożoną budowę geologiczną z licznymi wychodniami starożytnych skał. Zachowały się tu unikalne wychodnie skalne, skały, groty, jaskinie, pojedyncze minerały, oryginalne formy wietrzenia oraz obszary o specyficznej budowie geologicznej.

Стіни каньйону стрімкі, місцями пологі, задерновані трав'яною і кущовою рослинністю. Значні коливання в рельєфі на коротких відрізках надають місцевості гірського характеру.

Odsłonięty jest tu potężny kompleks warstw osadowych od najmłodszych — antropogenicznych po najstarsze — osady sylurskie ery paleozoicznej. Jest to wyjątkowa encyklopedia geologiczna, która wyraźnie opisuje ewolucję skorupy ziemskiej oraz życie, które istniało w środowiskach morskich i kontynentalnych ponad 400 milionów lat temu. Na szczególną uwagę zasługują wychodnie utworów syluru i dewonu. Te i inne eksponaty mają wielką wartość naukową i poznawczą, a niektóre mają znaczenie światowe. Wychodnie skalne nad Dniestrem, tzw. mury, to pomniki przyrody, jakich praktycznie nie ma na świecie.